Kontakt – info@scnr.si

Seznam požganih vasi med drugo sv. vojno

(Iz zapuščine notarja Josipa Lesarja)

Notar Josip Lesar je med drugo svetovno vojno popisal požgane hiše, poslopja in vasi po različnih občinah na območju Dolenjske, Bele krajine, Ljubljane in okolice. Originalne zapiske o požganih vaseh je, potem ko se je po vojni umaknil na Koroško, od tam v Italijo in kasneje v Argentino, odnesel s seboj in jih nekaj desetletij kasneje strnil v zvezek.

Svojci so o Lesarju zapisali: »Jože Lesar je bil pred vojno notar v Brežicah in vidni član SLS in Akademskega Orla. Po nemški okupaciji Brežic je moral bežati v rojstno Ribnico na ,italijansko stranʻ, ker so ga Nemci hoteli deportirati. Ko se je v Ribnici okrepila partizanska aktivnost, se je preselil z družino v Ljubljano, kjer so ostali do konca okupacije in potem zbežali prek Koroške v Italijo in kasneje v Argentino. Družina se je naselila v Buenos Airesu in notar Lesar je tam ostal do smrti. Imel je dve hčerki.«

Lesarjev seznam požganih vasi med drugo svetovno vojno na območju takratnih občin Črnomelj, Kočevje, Ribnica, Novo mesto, Grosuplje, Litija, Trebnje, Metlika, Ljubljana (Center, Moste-Polje, Šiška, Rudnik), Kamnik in Domžale je edinstven dokument, iz katerega je razvidna razsežnost okupatorjevega in revolucionarnega nasilja. Tako je na primer zabeleženo, da je bilo med drugo svetovno vojno na območju občine Ribnica požganih in porušenih 229 hiš, 306 gospodarskih poslopij, sedem šolskih poslopij, štiri žage, dva mlina, en grad, en prosvetni dom in en gasilski dom. V občini Grosuplje je bilo popolnoma požganih 14 naselij in delno požganih 35 naselij, na območju Litije pa je bilo požganih oz. porušenih 414 domačij. Nemci so izselili prebivalce iz 34 naselij. Iz seznama je razvidno tudi, kdo je povzročil požig poslopij oziroma vasi.

Študijski center za narodno spravo hrani tako Lesarjeve originalne zapiske kot tudi zvezek, ki je sedaj v digitalni obliki dostopen zainteresirani javnosti.Za objavo pripravila: Neža Strajnar