Kontakt – info@scnr.si

Prof. dr. Lovro Šturm, 1938–2021

(Foto: Tamino Petelinšek)

Prof. dr. Lovro Šturm (1938–2021) je bil slovenski pravnik, profesor, ustavni sodnik, član prve sestave Ustavnega sodišča Republike Slovenije (1990–1998), predsednik Ustavnega sodišča RS (1997–1998), minister za šolstvo in šport RS (2000), minister za pravosodje RS (2004–2008), pobudnik ustanovitve Študijskega centra za narodno spravo in njen podpornik, urednik prve izdaje Komentarja ustave RS (2002) ter avtor več kot 50 samostojnih publikacij in 120 znanstvenih razprav. S svojim delom je pomembno zaznamoval slovenski pravni in družbeni prostor in ogromno doprinesel k demokratizaciji Slovenije. Za izjemen prispevek pri uveljavljanju pravne države, ustavnosti in ustavne znanosti je leta 2020 prejel srebrni red za zasluge Republike Slovenije. Dosledno se je zavzemal za vladavino prava ter za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Z opozarjanjem na kršitve in zlorabe človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 20. stoletju na Slovenskem ter z zagovarjanjem pravice do poprave krivic, preiskave zločinov, resnice in odškodnine oziroma rehabilitacije je dr. Šturm odločilno pripomogel k reševanju perečih vprašanj in spravnega procesa v Sloveniji ter med slovenskimi državljani izven njenih meja.      

Bogato biografijo dr. Šturma je prof. dr. Janez Kranjc predstavil v reviji Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine (letnik 3/2019, št. 1), ki je bila posvečena Šturmovi osemdesetletnici. Biografija je dostopna na: 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-OGB2M6P1/cbd90541-fc90-4032-8b4f-80d68ccce881/PDF

Kot minister in pravni strokovnjak je dr. Šturm vseskozi sodeloval s Študijskim centrom za narodno spravo in podpiral njegovo delovanje, kar je razvidno tudi iz naslednjih video dogodkov:

  • Pogovorni večer s prof. dr. Lovrom Šturmom ob dnevu človekovih pravic, 9. 12. 2019
  • Temna stran meseca II, soočenja in refleksija 20 let kasneje, 13. 11. 2018  (1:16:48 / 1:42:25)
  • Predavanje prof. dr. Lovra Šturma ob 20. obletnici prvih demokratičnih volitev v Sloveniji, 7. 4. 2010
  • Totalitarizmi – vprašanja in izzivi, 9. 11. 2009

Med letoma 2008 in 2019 je dr. Šturm predal Študijskemu centru za narodno spravo študijsko-dokumentarno gradivo, ki ga je pridobil oziroma ustvaril pri svojem raziskovanju vprašanj množičnih in sistematičnih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, katerih žrtve so bili Slovenci pod vsemi tremi totalitarnimi sistemi 20. stoletja – fašizmom, nacionalsocializmom in komunizmom. Iz gradiva je razviden njegov odnos do človekovega dostojanstva, poprave krivic, njegov pogled na narodno spravo ter pionirsko delo na področju odkrivanja izvensodnih množičnih umorov med drugo svetovno vojno in po njej (zbiranje dokumentarnega gradiva in pričevanj). 

Popis gradiva:

Celotno gradivo je v fizični obliki dostopno na Študijskem centru za narodno spravo (Tivolska 42, 1000 Ljubljana) po predhodnem dogovoru (info@scnr.si, 01 230 67 00).

Izbrani dokumenti:


Za objavo pripravila: Neža Strajnar