Kontakt – info@scnr.si

Mirko Cuderman

Mirko Cuderman je bil rojen leta 1940 v Orehovljah pri Kranju. Izšolal se je za ključavničarja in leta 1960 prispel v Avstralijo. Pot v Avstralijo zanj ni bila enostavna. Najprej je bežal z mlajšim bratom v Avstrijo, vendar sta bila ujeta in vrnjena nazaj v Slovenijo. Mirko je bil en mesec zaprt v Brestanici (Rajhenburg). Med zaporniki so bili tudi fantje, ki so bili prav tako ujeti na begu čez mejo. Tudi pri naslednjem poskusu je bil ujet v Nemčiji. Z vlaka, s katerim so ga poslali nazaj, je pobegnil. Prišel je do Beljaka, od tam pa mu je uspelo prebežati v Italijo. Prijavil se je na policiji, kjer je prespal eno noč, nato so ga poslali v begunsko taborišče. Po enem mesecu taborišča je bil poslan v Neapelj, od tam v Latini, čez nekaj mesecev pa je odplul v Avstralijo.

Po prihodu v Avstralijo se je zaposlil v tovarni, kjer so delali umivalnike. Čez tri leta se je poročil in začel opravljati poklic, za katerega se je izučil v Sloveniji. Skupaj z ženo Anico, ki je bila tudi zelo ponosna Slovenka, je bil zelo dejaven v slovenski skupnosti. Bil je predsednik, podpredsednik in tajnik slovenskega društva Planinka[1] v Brisbaneju ter urednik glasila »Glas Planinke«. Še vedno piše kot poročevalec v reviji »Misli«. Doma so govorili slovensko, žena je bila pri tem še bolj vztrajna in zavzeta. Z ženo sta si bila v oporo tudi znotraj društva. V času osamosvajanja Slovenije je bil zelo dejaven v Slovenskem narodnem svetu Queensland, ki je postal vodilna in aktivna organizacija v boju za samostojno Slovenijo. Odločno so podprli plebiscit, organizirali proteste ob agresiji JLA na Slovenijo in o vsem tem seznanjali avstralske medije. Pri tem so bili zelo uspešni.

Na Slovenijo je zelo ponosen, visoko ceni njeno kulturo, ki mu je pomagala pri vzgoji otrok in poudarja, da se v mnogih slovenskih pregovorih skrivajo stare modrosti. V Avstraliji je našel osebno svobodo in možnost napredovanja ter s hvaležnostjo pravi: »Bogu hvala, da sem tukaj


[1] Društvo Planinka je bilo ustanovljeno leta 1955. Leta 1985 je zgradilo slovenski dom in kapelico Marije Pomagaj, kamor so vklesana imena pokojnih Slovencev iz Queenslanda. Planinko so leta 2019 prodali in od takrat se družabna srečanja odvijajo v najetih prostorih. Do leta 2002 je izhajalo društveno glasilo »Glas Planinke«.


Posneto: 8. februar 2024, Brisbane (Avstralija)

Pogovor je vodil in posnel: Renato Podbersič

Za objavo pripravili: Mirjam Dujo Jurjevčič in Marta Keršič