Kontakt – info@scnr.si

Magdalena Ančimer Pirnat

Magdalena Ančimer Pirnat je bila rojena v Predosljah na Gorenjskem. V svojem pisnem pričevanju predstavi zgodbo maminega strica Antona Dolharja, ki so ga partizani ubili leta 1944. Anton Dolhar je imel veliko kmetijo in je med vojno oskrboval partizane (Kokrški odred)[1] s hrano. Nekoč, ko je z vozom peljal meso partizanom, so ga ustavili Nemci, pa se je izgovoril, da ga pelje k bratrancu, ki je bil mesar. Izdali naj bi ga sosedi. Anton je uvidel, da je najbolje, da odide k partizanom, kjer je bil kuhar. A tudi tam ni bil več varen, saj so njegovi sosedje trikrat pisali pismo partizanom, češ da je nevaren. Najprej se v odredu za to niso zmenili, na tretje pismo pa se je končno odzval sovaščan in ga ustrelil, kar je kasneje na smrtni postelji priznal tudi sam.


[1] Kokrški odred je bil ustanovljen 18. junija 1942.


Pisno pričevanje smo prejeli na Študijski center za narodno spravo, 2. marca 2009.

Pisno pričevanje:


Za objavo pripravila: Mirjam Dujo Jurjevčič