Kontakt – info@scnr.si

Jože Strah

Jože Strah se je rodil 14. decembra 1944 na Ločici pri Vranskem. Osnovno šolo je obiskoval na Vranskem. Kljub nadarjenosti in želji, da bi se šolal v umetniški smeri, mu tovrsten študij ni bil omogočen, zato se je vpisal v poklicno šolo v Ljubljani in jo končal z odliko ter zaključnima izpitoma v dveh poklicih. Zaposlil se je v Iskri Kranj. Kmalu zatem se je vpisal na študij ob delu, in sicer na Srednjo tehniško šolo za elektrotehniko v Ljubljani. Zaradi služenja vojaškega roka v Beogradu in nato v Obrenovcu je moral šolanje prekiniti.

Po prihodu domov je nadaljeval z delom v prejšnji delovni organizaciji Iskra Pržan, kjer je postal vodja merilnice za instrumente. Zaradi potreb tovarne so ga zaposlili kot tehnologa na oddelku tehnologije proizvodnje. Kasneje je postal vodja proizvodnje s približno 400 zaposlenimi delavci.

Po osamosvojitvi Slovenije je tovarna zaradi ukinitve jugoslovanskega tržišča pristala v stečaju. Delovno dobo je Jože nadaljeval z zasebno dejavnostjo kot serviser elektronskih naprav in aparatov.

Čeprav se slikanju ni mogel posvetiti poklicno, se je kot upokojenec z veseljem zapisal slikanju na platno in ustvarjanju mizarskih izdelkov. Na rodnem Vranskem se je posvetil vrtnarjenju, sadjarstvu in vinogradništvu.

Z družino zdaj živi v Škofji Loki. Še vedno servisira hišne naprave in aparature ter opravlja številna hišna opravila. Jožetova enkratnost se kaže tudi v pisanju spominov o dogodkih, ki so zaznamovali njegovo otroštvo. Ustvarja eseje z opisi posebnežev iz okolja, v katerem je preživljal otroška in zrela leta. Marsikateri zapis se nanaša na kritično oceno družbene situacije in političnih razmer, ki jim doda osebno noto z dogodki, ki so ga zaznamovali, nekateri od njih pa tudi močno prizadeli.

Njegovi eseji, ki so objavljeni na spletni strani Zakladnica spominov, se lahko berejo samostojno, vsak zase, delno pa tudi kot življenjepis. Nekateri si sledijo po kronološkem vrstnem redu, drugi pa so povezani tematsko.

Fotografija rojstne hiše na Ločici pri Vranskem, tik pred drugo svetovno vojno
Slikarsko ustvarjanje Jožeta Straha

Vabljeni k zanimivemu branju spominov in doživetij Jožeta Straha.


Zbiranje gradiva: med letoma 2021 in 2022, Ljubljana (Slovenija)

Gradivo sta zbirali in uredili Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič