Kontakt – info@scnr.si

Ivan Zakrajšek

Zakonca Zdenka in Ivan Zakrajšek sta se spoznala v Ameriki, kjer sta se po drugi svetovni vojni znašla kot begunca. Ivan je bil rojen leta 1933 na Brodu pri Sv. Križu, danes Podbočje, njihov dom je bil tik ob Krki. Ko je bil star šest let, se je družina v strahu pred izgonom s strani Nemcev, preselila na drugo stran Krke, kjer so območje okupirali Italijani. Ivanov ata je v času vojne delal v Ameriki, kamor je šel že pred drugo svetovno vojno. Želel je, da bi se mu družina pridružila, vendar zaradi vojne to ni bilo mogoče. Po spletu številnih okoliščin je Ivanu šele leta 1955 uspelo, da je srečal očeta in ga videl po dolgih šestnajstih letih. Ivan se je vključil v slovensko skupnost in zaživel novo življenje. Je eden redkih, ki je služil v dveh vojskah, jugoslovanski in ameriški. Zelo nazorno pripoveduje o razlikah med obema vojaškima ureditvama.

Ivanova žena Zdenka, rojena Mejač, je bila rojena leta 1940 v Ljubljani. Oče je bil mizar, mama pa je imela mlin. Oče med drugo svetovno vojno ni bil pri domobrancih, vendar so mu po vojni grozili, da ga bodo ubili, zato se je z družino umaknili. Mama je bila tik pred porodom. Prišli so v taborišče Vetrinj, kjer so živeli kar na prostem. Mama je v tamkajšnji vojaški bolnici v rodila brata. Ko je šla iz bolnice, ni imela ničesar, da bi povila otroka. Ležala je na lesenih deskah pod drevjem. Od tam so šli v Špital in življenje se je uredilo. Begunci so se izredno hitro organizirali s šolami, kulturnimi in športnimi prireditvami, številnimi tečaji in druženjem.

Z devetimi leti je Zdenka zapustila begunsko taborišče na Koroškem in se od tam s starši preselila v Ameriko. V Clevelandu je spoznala Ivana, se z njim poročila in si ustvarila družino. Rodili so se jim štirje otroci, trije sinovi in hčerka. Velika predanost slovenski skupnosti in delovanje pod njenim kulturnim okriljem sta ohranjala njeno povezavo s slovenskim jezikom, besedo in pesmijo, ki jo je prenesla tudi na svoje potomce. V veliko veselje jim je bila župnija Sv. Vida in župnija Marije Vnebovzete, kjer imajo vsako nedeljo mašo ter srečevanje Slovencev na Pristavi.


Posneto: 28. novembra 2016, Cleveland (ZDA)

Pogovor je vodil: Renato Podbersič, kamera: Boštjan Kolarič

Za objavo pripravili: Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič

Pričevanju lahko prisluhnete tudi v oddaji Moja zgodba, Radio Ognjišče, 20. 5. 2018: http://audio.ognjisce.si/p/?omp=/json/?f=/oddaje/Moja_zgodba/2018/mz_2018_05_20_Zdenka-Ivan_Zakrajsek.mp3