Contacto – info@scnr.si

E-BOOKS

Testimonios y legados de tiempos

Libros electrónicos

Čez ocean v novo življenje, Usode slovenskih povojnih političnih begunk, Ljubljana 2023

 

SKOZI ČAS PREIZKUŠENJ, Politična zapornica Jelka Mrak Dolinar, Ljubljana 2017

THROUGH THE TIME OF ORDEAL, Political prisoner Jelka Mrak Dolinar, Ljubljana 2017

«Jaz vem, da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!» Begunska pot družine Adamič iz Sodražice, Ljubljana 2016

»I Know I am Slovenian, I Love my Homeland!« REFUGEE STORY OF THE ADAMIČ FAMILY FROM SODRAŽICA, Ljubljana 2016