Spletna stran Zakladnica spominov je dokumentacijsko središče in zbirka video, zvočnih in pisnih pričevanj Slovencev, ki so svoje osebne in družinske zgodbe zaupali širšemu krogu poslušalcev, gledalcev in bralcev. Projekt prinaša spomine ljudi, ki so izkusili čas druge svetovne vojne, begunstva, pregnanstva, ločitev od družin, pot v neznani svet in ustvarjanje novih temeljev za življenje. S spletno stranjo želimo stopiti med pričevalce in jih povabiti, da preko svojih zgodb in spominov pridejo do nas. Avtorici in urednici projekta Zakladnica spominov sta sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Pri zbiranju in snemanju pričevanj sodelujejo tudi ostali sodelavci Študijskega centra za narodno spravo.

Na ogled so pričevanja Slovencev in Slovenk iz Severne in Južne Amerike, Evrope in pričevanja zamejskih Slovencev. V nadaljevanju objavljamo tudi pričevanja Slovencev, ki živijo v matični domovini Sloveniji. Prva pričevanja smo na Študijskem centru za narodno spravo posneli leta 2009, zbiranje se od takrat naprej nadaljuje. Objavljeno gradivo je v fizični in digitalni obliki zbrano in arhivirano v Arhivu pričevanj Študijskega centra za narodno spravo (dalje Arhiv pričevanj SCNR) in predstavlja bogato gradivo za raziskovalne, študijske, izobraževalne in druge namene. Zbirko dopolnjuje fotografsko in dokumentarno gradivo, ki je prav tako shranjeno v Arhivu pričevanj SCNR. Postavitev spletne strani je bila podprta s strani Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Zgodbe zarisujejo čas 20. stoletja, predvsem obdobje druge svetovne vojne in prvih let po njej ter segajo do današnjih dni. Intimno posameznikovo doživetje se staplja s širšim kolektivnim spominom, ki umešča osebno izpoved v zgodovinski trenutek. Spomini pričevalcev pa se ne omejujejo zgolj na čas in prostor, ampak sledijo človekovemu občutju in odkrivajo njegova globoka, na trenutke trpka in boleča spraševanja, hkrati pa pogumna in osvobajajoča odkritja, ki prinašajo zavedanje, da je tudi posamezniku omogočeno sooblikovati tok zgodovine.

Ob poslušanju smo povabljeni k spoštovanju vsake izpovedane zgodbe. Pričevanja so namenjena ozaveščanju, sočutnemu spremljanju in spraševanju. Ob njih lahko bolje razumemo, do kam je pripeljala spozaba nad človekovo svobodo, zabloda totalitarnih ideologij in rušitev temeljnih pravil, ki si jih je človek postavil v dolgih stoletjih bivanja na zemlji. Postavil jih je zato, da je lahko živel v slogi in sožitju z drugače mislečimi in s samim s seboj in soustvarjal varno okolje širše skupnosti.

Na nas je, da pridobljene vrednote ohranimo in jih prenesemo na naslednje rodove. Ter da ne pozabimo, da je zgodovina učiteljica življenja!

Hvala vsem, ki ste nam že ali nam še boste zaupali svoje zgodbe!