EUROPE - WITNESSES

video

Matija Kavčič

video

Zdenka Mejač Zakrajšek

video

Kristina Lenc

NORTH AMERICA - WITNESSES

video

Majda in Alojz Starman

video

Matevž and Slavka Košir

video

Matija Kavčič

SOUTH AMERICA - WITNESSES

video

Marija Oblak Žakelj

Breda Kavčič, born Tominc

video

Lidija Drobnič, born Kisovec