Magdalena Ančimer Pirnat

185

Magdalena Ančimer Pirnat je bila rojena v Predosljah na Gorenjskem. V svojem pisnem pričevanju predstavi zgodbo maminega strica Antona Dolharja, ki so ga partizani ubili leta 1944. Anton Dolhar je imel veliko kmetijo in je med vojno oskrboval partizane (Kokrški odred) s hrano. Nekoč, ko je z vozom peljal meso partizanom, so ga ustavili Nemci, pa se je izgovoril, da ga pelje k bratrancu, ki je bil mesar. Izdan naj bi bil od sosedov. Anton je uvidel, da je najbolje, da odide k partizanom. A tudi tam ni bil več varen, saj so njegovi sosedje trikrat pisali pismo partizanom, češ da je nevaren. Najprej se v odredu za to niso zmenili, na tretje pismo pa se je končno odzval sovaščan in ga ustrelil, kar je kasneje na smrtni postelji priznal tudi sam.

Pričevanje_Magdalena Ančimer Pirnat_Slovenija

Pisno pričevanje smo prejeli na Študijski center za narodno spravo, 2. marca 2009.

Za objavo pripravila: Mirjam Dujo Jurjevčič.